Κατασκευή Ξυλοτύπου

 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction

Περιγραφή υπηρεσίας

Η SPN Constructions εξειδικεύεται στην κατασκευή ξυλότυπου. Ο ξυλότυπος είναι η 'επιστημονική' λέξη για τα γνωστά ως ``καλούπια``.

Τα καλούπια είναι η απαραίτητη προετοιμασία για την τοποθέτηση οπλισμού και διοχέτευσης σκυροδέτησης. Αποτελούν την ``μήτρα`` από την οποία δημιουργούμε τον σκελετό ενός κτιρίου.

Τα εργαλεία της SPN Constructions είναι σε θέση να αναλάβουν οποιαδήποτε επιφάνεια έργου, μικρή ή μεγάλη.

Επίσης δουλεύουμε και με μεταλλότυπους, κατ΄απαίτηση των πελατών μας και του μεγέθους του έργου.