Κατασκευή οπλισμου – τοποθέτηση

 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction

Περιγραφή υπηρεσίας

Το οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελείται από σκύρα και οπλισμό. Ο οπλισμός είναι ο χάλυβας (σίδερα) που ενώνεται με το μπετόν (σκύρα) και τσιμέντο και όλο μαζί συμβάλει στην στατικότητα ενός έργου.

Η κατασκευή του οπλισμού αποτελεί μέρος της μελέτης του έργου και γίνεται από συνεργείο κατάλληλα εξειδικευμένο.

Η τοποθέτησή του γίνεται σε όλα τα δομικά μέρη του έργου, κολώνες, πλάκες, δοκάρια και στην θεμελίωση. Αποτελεί τους νευρώνες του εκάστοτε οργανισμού.