Σκυρόδεμα μπετόν

 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction
 • construction

Περιγραφή υπηρεσίας

Ο σκελετός ενός κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα ζωής ενός έργου εφόσον είναι αυτός που φέρει τα φορτία της βαρύτητας.

Τα φορτία βαρύτητας λειτουργούν μεταφέροντας το τελικό βάρος ενός κτιρίου στο έδαφος.
Η θεμελίωση που βρίσκεται στο έδαφος παραλαμβάνει τα φορτία από τις κολώνες.

Οι κολώνες και τα δοκάρια ενός έργου φέρουν τα φορτία της εκάστοτε πλάκας και τοιχοποιίας.

Η κάθε πλάκα φέρει το φορτίο δαπέδου του κάθε ορόφου, συμπεριλαμβανομένου και ποσοστού φορτίου των φορητών βαρών, δηλαδή των επίπλων / ανθρώπων.

Με τον τρόπο αυτό διαχέεται το βάρος και η σωστή κατανομή αυτού αποτυπώνεται στη μελέτη του έργου ώστε να επιτυγχάνουμε την επιθυμητή στατικότητά του.