Δάπεδα

  • construction
  • construction
  • construction
  • construction

Περιγραφή υπηρεσίας

Εξίσου σημαντική εργασία ενός κτιρίου αποτελεί και η επιλογή δαπέδων. Στις μέρες μας τα δάπεδα αποτελούν μέρος και της διακόσμησης αλλά δεν παύουν να είναι το σημείο επαφής μας με ένα κτίριο.
Αναλαμβάνουμε βιομηχανικά δάπεδα, τοποθετήσεις πλακιδίων, ξύλου κτλ.
Στο δάπεδο που τελικά επιλέγεται πάντα λαμβάνουμε υπόψη, την καταπόνηση, αντοχή και τελικά την χρήση που θα του γίνεται. Άλλο δάπεδο χρειάζεται πχ. ένας χώρος γκαράζ ή βιομηχανικός και άλλο δάπεδο ένας χώρος κουζίνας. Σε κάθε περίπτωση όμως οι ανάγκες και επιθυμίες των πελατών μας έχουν προτεραιότητα.