Μόνωση Τοιχοποιίας

  • construction
  • construction

Περιγραφή υπηρεσίας

Από τα κυριότερα χαρακτηριστικά ενός έργου είναι η επιλογή της μόνωσης τόσο της τοιχοποιίας όσο και της πλάκας.

Υπάρχουν πολλών ειδών μονώσεις που τελικά επιλέγεται εκείνη που συμφωνεί με την εκάστοτε μελέτη του έργου π.χ. τοποθεσία κτιρίου, κατεύθυνση κτιρίου (βορινό, ανατολικό κ.τ.λ.).

Η σωστή μόνωση αποτελεί τον παράγοντα εκείνο που θα διατηρεί την σωστή θερμοκρασία ενός εσωτερικού χώρου και θα λειτουργεί επικουρικά της όποιας εγκατάστασης θέρμανσης- ψύξης επιλέξει ο πελάτης.

Με το κατάλληλο συνεργείο η SPN Constructions φροντίζει να διατηρείται η θερμοκρασία στον χώρο σας κατά τις απαιτήσεις σας.