Εκσκαφή– Χωματουργικές εργασίες

  • construction
  • construction
  • construction
  • construction
  • construction
  • construction
  • construction

Περιγραφή υπηρεσίας

Η εκσκαφή αποτελεί την πρωταρχική εργασία για την ολοκλήρωση ενός έργου. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και οφείλουμε σεβασμό τόσο στον άνθρωπο που εργάζεται στον χώρο όσο και στο περιβάλλον.

Η SPN Constructions δίνει ιδιαίτερη σημασία στις εκσκαφές που αναλαμβάνει και παίρνει όλες εκείνες τις προφυλάξεις ώστε να αντιμετωπίζει επιτυχώς τα όποια προβλήματα ή προκλήσεις που προκύψουν. Για παράδειγμα την αντιστήριξη πρανών όταν υπάρχει ακατάλληλη κλίση, των γειτονικών κτιρίων για την προστασία τους και την τμηματική εκσκαφή όταν υπάρχει πολύ μεγάλο βάθος.