Χτισίματα – Επιχρίσματα

  • construction
  • construction

Περιγραφή υπηρεσίας

Έχουμε το εκπαιδευμένο συνεργείο, το οποίο με τα κατάλληλα εργαλεία και υλικά μπορεί να αναλάβει παντός τύπου χτισίματα και σοβατίσματα ( επιχρίσματα).

Οι εργασίες μπορεί να αφορούν νεόδμητα κτίρια ή συντηρήσεις.

Τα σοβατίσματα αποτελούν την πρώτη ``θωράκιση`` του κτιρίου ως άλλος ένας τύπος μόνωσης αλλά ταυτόχρονα παρέχουν και προστασία στο σκυρόδεμα. Το κατάλληλο και σωστό σοβάτισμα προστατεύει από υγρασίες, ``συνεργάζεται`` με τη μόνωση και συμβάλει στην ελαχιστοποίηση απώλειας θερμότητας ή ψύχους και είναι το υπόστρωμα για το τελικό βάψιμο της τοιχοποιίας.